Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman ile ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti ve Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile görüşmesi sırasında ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin ivmesini artırdığı, altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve sanayi alanlarındaki iş birliğini artırdığı bildirildi. enerji tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından yapılan ortak açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, iki tarafın bu ziyaretlerde elde edilen kazanımları, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda işbirliği kapsamının genişletilmesini ve Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakın bağların güçlendirilmesine katkıda bulunan olumlu sonuçları övdüğü belirtildi.

“İki taraf, Türk-Suudi Uyum Konseyi’nin faaliyete geçirilmesi, ortak proje ve girişimlerin geliştirilmesi ve Konsey çerçevesinde hayata geçirilmesi için süreçlerin tamamlanmasının önemini vurguladı. Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu en önemli zorluklar, ekonomi, ticaret ve yatırım ve bu zorluklarla mücadelede Türkiye ve Krallık ve altyapı, inşaat, mühendislik, savunma ve metalürji sanayi, çevre ve miras başta olmak üzere bir dizi amaç segmentinde ekonomik entegrasyon fırsatlarını destekleme isteklilikleri turizm, yenilenebilir enerji ve diğer ortak ilgi alanlarına vurgu yapıldı.”

Özel şubelerin ortasında iletişim

Açıklamada, iki ülkenin özel sektör arasındaki teması yoğunlaştırarak özel sektör için verimli ve elverişli bir yatırım ortamı geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Bu bağlamda taraflar, özel sektörü güçlendirerek, tesisler sağlayarak, uygun iş ortamı yaratarak, gerekli kolaylaştırıcı unsurları sağlayarak en öne çıkan yatırım fırsatlarını araştırarak ve belirleyerek iki ülke arasındaki ticareti geliştirmenin ve çeşitlendirmenin yollarını görüştü. bu firmaların yaşadığı her türlü sorunu çözmektedir. belirtildi.

Ekonomik çıkarların güçlenmesinde ve daha üst ve kapsamlı seviyelere ulaşılmasında özel sektörün rolünün değerine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ziyarette iki taraf, 280’den fazla Türk ve Suudi lider şirketin katılımıyla kamu ve özel sektöre yönelik 12 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmasıyla sonuçlanan Türk-Suudi Yatırım Forumu’nun sonuçlarını övdü. Aralık 2022’de Suudi Yatırım Bakanı Ekselansları’nın turizm alanında bu yıl Ağustos ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Türk-Suudi Yatırım Forumu’ndan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.”

Enerji alanında işbirliği seçenekleri

Her iki tarafın da küresel enerji piyasalarında istikrarın değerine vurgu yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, Krallığın küresel petrol piyasalarının dengelerini üretici ve tüketici ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayacak şekilde desteklemedeki rolünü memnuniyetle karşıladı. İki taraf, yenilenebilir enerji, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısı, Krallık’tan Hidrokarbon kaynakları, hidrojen gibi düşük karbonlu yakıtlar için elektrik ihracatı, enerji verimliliği, yenilikçilik ve temiz teknolojiler dahil olmak üzere enerji alanlarında işbirliğini geliştirmek ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımına ilişkin işbirliği seçeneklerini araştırmak istediklerini ifade ettiler. ve bu alanların düzenleyici boyutları.

İki tarafın, güç segmentlerine ilişkin proje ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve bunların sürdürülebilirliği konusunda işbirliğinin artırılması konusunu da ele aldığı belirtildi.

Petrokimya kesme zincirinde ortak girişim fırsatları tartışıldı

İki tarafın petrol, petrol türevleri ve petrokimya tedarikleri de dahil olmak üzere bir dizi güç alanında işbirliğini güçlendirmenin önemine vurgu yaptıklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ayrıca, saf hidrojen için en iyi uygulamaların uygulanması bağlamında bilgi ve deneyim alışverişine ek olarak, özel üretim ve hidrokarbonların yenilikçi kullanımları da dahil olmak üzere tüm petrokimya bölüm zincirindeki ortak girişim fırsatlarını tartıştılar. İki taraf, iki ülkedeki yerel kaynakların kullanımını artırmak için ortak girişim fırsatlarını tartıştı. İşbirliği yapmanın ve böylece güç kaynağında esneklik ve verimliliğe ulaşılmasına katkıda bulunmanın değerini yeniden teyit ettiler.”

iklim değişikliği

Türk tarafı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması ilkelerine bağlı kalınmasının önemine vurgu yaparak, Suudi Arabistan’ın iklim değişikliği alanındaki çabalarına desteğini dile getirdi.

Açıklamada, “İki taraf, kendi önceliklerini ve farklı ulusal koşulları dikkate alarak, emisyonları yönetmek ve iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için döngüsel karbon ekonomisini bir araç olarak kullanmaya yönelik politikaları teşvik ederek döngüsel karbon ekonomisi uygulamalarının geliştirilmesinde işbirliğinin değeri üzerinde anlaştılar.” söz konusu. kelime yer aldı.

İhracat ve ithalat alanlarında imzalanan mutabakat zaptı

Açıklamada, tarafların sanayi ve madencilik sektörlerindeki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra ihracat ve ithalat alanlarında imzalanan mutabakat zaptılarını aktif hale getirmek ve sanayi sektörüne yatırım çekmek için çalışmanın öneminin altı çizildi.

Her iki taraf da imalat ve petrokimya sanayi, otomotiv ve yedek parça sanayi, havacılık sanayi, limanlar ve denizcilik sanayi, madencilik ve gıda sanayi dahil olmak üzere madencilik ve sanayi sektörlerinde gelecekteki işbirliği alanlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, tarafların tarım ve gıda sanayi alanlarında yatırım ortaklığına girmek üzere iki ülkenin özel kesimlerinin kapsamındaki genişlemeyi memnuniyetle karşıladıkları, çevre alanlarında işbirliğinin sürdürülmesinin değeri üzerinde mutabakata varıldığı belirtildi. , su, tarım ve gıda güvenliği.

Tarafların irtibat, teknoloji, dijital ekonomi, inovasyon ve uzay ile ilgili alanlarda işbirliğini ve katılımı geliştirmek istediklerini de ifade ettikleri belirtildi.

Savunma ve güvenlik alanı

Her iki tarafın da ulaştırma ve çeşitli lojistik hizmetler alanlarında işbirliğini harekete geçirmenin ve güçlendirmenin öneminin vurgulandığı ve iki ülke arasındaki uçuş sayısının artırılmasının görüşüldüğü belirtilen açıklamada, savunma ve güvenlik alanında şu terimlere yer verildi: :

“Taraflar, savunma ve askeri sanayi alanlarında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek ve bu alanlarda imzalanan anlaşmaları iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek, güvenlik ve barışın tesisine katkıda bulunacak şekilde harekete geçirmek konusundaki kararlılıklarını ifade ettiler.” bölgede ve dünyada.

Ayrıca iki taraf, her türlü kabahat, terörizm ve terörizme yol açan şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele ve bunların finansmanı, çaba, bilgi alışverişi, uzmanlık ve bilgi alışverişi alanlarında işbirliğini güçlendirme de dahil olmak üzere ortak çıkarlara ilişkin konularda mevcut güvenlik konusunda da mutabakata vardı. eğitim, iki kardeş ülkede güvenlik ve istikrarın tesisine katkı sağlayacak biçimde. işbirliğini ve uyumu güçlendirmenin değeri üzerinde anlaştılar.

Buna ek olarak, iki taraf, herhangi bir sınır ötesi yolsuzluk dolandırıcılığıyla başa çıkmak için ikili işbirliğini güçlendirecek ve iki ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumları arasında, özellikle yolsuzluk vakalarının soruşturulması, faillerin kovuşturulması ve Küresel Operasyonel Ağın kullanılması için Yolsuzlukla ilgili Kanun Yürütme Makamları, gelir kurtarma alanlarında aktif katılımı güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit ettiler. Ayrıca şiddet içeren aşırıcılık, nefret söylemi ve terörizme yol açan terörizme karşı dinçlik ve ılımlılık ve hoşgörü kültürü yaymak için kendi aralarındaki işbirliğini güçlendirmenin değeri üzerinde anlaştılar.”

Turizm ve sporda potansiyel keşfedilecek

Açıklamada, tarafların iki ülke arasında turizm, sürdürülebilir turizm ve turizmin gelişmesi alanlarında iş birliğini artırmak, her iki ülkedeki turizm potansiyelini keşfetmek ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmak istediklerini ifade ettikleri belirtildi. turizm departmanının yararına.

Tarafların ayrıca kültürel alanlarda, spor programlarında ve etkinliklerde işbirliği ve ortaklığı güçlendirmenin değerine vurgu yaptıkları kaydedildi.

Bilim ve eğitimde işbirliği

Açıklamada, iki ülke arasında bilim ve eğitim iş birliğinin geliştirilmesi, üniversitelerin birbirleriyle doğrudan bağlarını güçlendirmeye teşvik edilmesi, hayati alanlarda araştırma ve bilimsel iş birliği düzeyinin yükseltilmesi ve uygulamalı eğitim modellerinde deneyimlerin paylaşılması hedeflendi. tartışıldı. Eğitimde çağdaş teknolojilerin kullanılması, ortak araştırmalar yapılması ve özel eğitim, e-öğrenme ve uzaktan eğitim alanlarında eğitim materyalleri ve hizmetlerinin geliştirilmesi dileklerinin de dile getirildiği kaydedildi.

İki taraf arasında radyo ve televizyon alanında medya işbirliği olanakları, haber alışverişi ve karşılıklı ziyaretler de ele alındı.

Sağlıkta koordinasyon güçlendirilecek

Sağlık alanında iki tarafın mevcut ve gelecekteki salgınlara, bunlarla ilişkili risklere ve zorluklara karşı koymak ve amaçlı küresel girişimleri desteklemek için işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu kapsamda tarafların, uluslararası kuruluşlar ve G20 ülkeleri aracılığıyla küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmek, aşı, ilaç ve teşhis ekipmanlarının geliştirilmesinde işbirliği yapmak ve antimikrobiyal dirençle mücadele için küresel çabaları koordine etmek istediklerini ifade ettikleri belirtildi. iki ülkenin ortası

Açıklamada, “Türk tarafı, etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmak, farkındalığı artırmak ve antimikrobiyal dirence hazırlıklı olmayı sağlamak için Tek Sağlık yaklaşımını desteklemeyi amaçlayan Dördüncü Antimikrobiyal Direnç Bakanlar Konferansı’na Kasım 2024’te ev sahipliği yapmasını memnuniyetle karşılamıştır.” denildi. kelime kullanıldı.

Dile getirilen Mutabakat Zaptı’ndan duyulan memnuniyet

Açıklamada, iki ülkenin ortasında yer alan Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Cluster of Twenties gibi uluslararası forum ve kuruluşlarda devam eden işbirliğinin ve koordinasyonun öneminin vurgulandığı belirtildi. dünyanın içinden geçmekte olduğu ekonomik zorluklarla birlikte zorlu uluslararası çabaları desteklemek.

Suudi Savunma Bakanlığı ile Türk Baykar firması arasında Yetenekler, Savunma Sanayii, Araştırma ve Geliştirme Alanlarında İşbirliği Uygulama Planı, 2 Satış Anlaşması, Doğrudan Alanda İşbirliği Bu ziyaret sırasında Yatırım Promosyonu, medya ve güç notları.

Açıklamada, tarafların Türk-Suudi Yatırım’da iki ülkenin özel sektör kuruluşları arasında enerji, gayrimenkul, inşaat, eğitim ve dijital teknolojiler, sağlık ve medya alanlarında 9 adet mutabakat zaptı imzaladığı da kaydedildi. Forum.

Taraflar, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik çabaları yoğunlaştırma ve koordinasyonu sürdürme kararlılığını vurgulayarak, bölgesel ve uluslararası arenada her iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunarak, bu doğrultuda iş birliğini ve ortak koordinasyonu güçlendirdi. bölgede ve dünyada. Barış ve istikrarı tesis edecek her türlü girişime desteklerini sürdürme kararlılıklarını yinelediler.

cukurcahaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler